Là công cụ giúp Doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình; để nhận được kết quả đánh giá (tự động, gửi đến hộp thư). Nội dung đánh giá trọng tâm vào 7 nhóm tiêu chí của Bộ chỉ số do Bộ TT&TT ban hành tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021.

Kết quả đánh giá theo các tiêu chí này được so sánh với các chỉ số bình quân trong ngành/lĩnh vực để xem xét mức độ hơn kém nhau như thế nào.

Kết quả thu được được dùng để đánh giá lại mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những khuyến cáo cho người quản lý doanh nghiệp có thể cân nhắc phát huy điểm nào, khắc phục điểm nào,... để kết quả cuối cùng là có thể tìm ra một mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Ở nội dung, kết quả phản hồi; mỗi lĩnh vực trọng tâm được chuyển sang thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với các mức độ trưởng thành của chuyển đổi số theo thứ tự từ thấp đến cao như sau.

Cơ bản: Doanh nghiệp chưa hình thành mục tiêu hiện tại cho chuyển đổi số nhưng đã có thể thực hiện các giải pháp chuyển đổi số cơ bản cho một số quy trình nội bộ hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ.

Đang phát triển: Mục tiêu chuyển đổi số đã được xây dựng và phát triển; đồng thời một số vị trí quản lý cần thiết để thực hiện các vai trò chuyển đổi số cũng được thiết lập. Công tác chuyển đổi số được giám sát bởi một chương trình chuyển đổi riêng biệt.

Phát triển: Đã xác định chuyển đổi số một phần không thể thiếu trong chiến lược của doanh nghiệp. Các vị trí quản lý trong danh mục chuyển đổi số đã có sẵn, nhưng việc đo lường và quản lý công tác thực hiện chưa thật sự hiệu quả.

Nâng cao: Chuyển đổi số được tích hợp trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; nhưng việc mở rộng quy mô và triển khai thành công ở nhiều bộ phận vẫn còn gặp khó khăn, chưa triệt để.

Dẫn đầu: Doanh nghiệp là nhà tiên phong trong lĩnh vực đổi mới, dẫn đầu trong mảng chuyển đổi số của ngành và là đại diện của “being digital”. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới và phát triển thông qua việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình kinh doanh và quản trị mới.

Ngoài việc nhận được kết quả đánh giá; trong quá trình cung cấp thông tin đánh giá nếu Quý doanh nghiệp có bất cứ yêu cầu hay đề xuất nào chúng tôi sẽ tiếp nhận, nghiên cứu và liên lạc lại sau để hỗ trợ, tư vấn.


Để tiến hành đánh giá hãy chọn “BẮT ĐẦU”.