Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân

        Hiện nay, với sự sẵn sàng, hội tụ của công nghệ số và chính sách, chủ trương mạnh mẽ của Trung ương và TP. Đà Nẵng; là cơ hội hiếm có để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân triển khai chuyển đổi số cho mình. “Chuyển đổi số” là chuyển đổi các hoạt động từ thủ công, từ môi trường vật lý hiện nay lên môi trường mạng, môi trường số.

        Chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động: (1) Lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; (2) Quản lý, điều hành của chính quyền; (3) Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và (4) Phương thức, lối sống, làm việc của người dân.

        Tại TP. Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 và UBND thành phố đã ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021,... trong đó xác định Chuyển đổi số là cơ hội để giải quyết các “điểm nghẽn” là “động lực mới ”để tạo đột phá trong phát triển.

        Cổng thông tin Chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP. Đà Nẵng nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân triển khai chuyển đổi số, cụ thể:

1. Trước hết, giúp các Tổ chức, Doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình qua chức năng “ĐÁNH GIÁ ĐỘ SẴN SÀNG”. Tổ chức, Doanh nghiệp cung cấp thông tin của mình (theo Bộ chỉ số do Bộ TT&TT ban hành tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021); Cổng sẽ phân tích, tự động phản hồi kết quả (thông tin, biểu đồ) để biết điểm mạnh, điểm yếu và có giải pháp phù hợp.

07 nhóm tiêu chí đánh giá gồm: (i) Định hướng chiến lược; (ii) Trải nghiệm của khách hàng; (iii) Chuỗi cung ứng; (iv) Hệ thông CNTT và quản trị dữ liệu; (v) Rủi ro và an ninh mạng; (vi) Công tác quản trị; (vii) Con người và tổ chức. Tổ chức, Doanh nghiệp có thể thường xuyên, nhiều lần tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho mình.

Để bắt đầu hãy click Đánh giá độ sẵn sàng.

2. Tiếp nhận các yêu cầu, các bài toán do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt ra (cho chính mình hoặc cho Thành phố); qua đó các cơ quan hoặc Văn phòng chuyển đổi số sẽ tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ hoặc triển khai (qua chức năng “YÊU CẦU TƯ VẤN”)

Để bắt đầu hãy click Yêu cầu tư vấn.

3. Cung cấp, giới thiệu thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham khảo, áp dụng (qua chức năng “ỨNG DỤNG, GIẢI PHÁP” và “KINH NGHIỆM”)

4. Cung cấp, cập nhật thông tin về như: Các sách điện tử chuyển đổi số; Các văn bản; các báo cáo báo cáo/bản tin; Thư viện Video về chuyển đổi sổ

5.Thông tin về xếp hạng ICT Index các Sở, Ngành; Quận, Huyện; Xã, Phường; Cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng; Xếp hạng DTI các Tỉnh, Thành phố,…

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hê:
- Hộp thư điện tử: chuyendoiso@danang.gov.vn
- Đường dây nóng: 1900 1022

Trân trọng cảm ơn