Phường Tân Chính tổ chức Hội nghị giới thiệu 03 mô hình phục vụ chuyển đổi số tại địa phương

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, ngay từ đầu năm 2022 phường Tân Chính đã tập trung đề ra giải pháp, nâng cao sự sáng tạo trong việc thực hiện. Qua quá trình chuẩn bị, đến ngày 09/9/2022 phường Tân Chính chính thức giới thiệu và đưa vào sử dụng 02 bộ QR Code về số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng và số hóa Bộ hướng dẫn các Thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa; đồng thời ra mắt mô hình “tuyến phố chuyên doanh thời trang thanh toán không dùng tiền mặt trên đường Lê Duẩn thuộc địa bàn phường Tân Chính”