Thái Bình – Tỉnh đầu tiên triển khai áp dụng nền tảng sổ tay Đảng viên điện tử

Mục đích, vấn đề cần giải quyết

 

Sau gần một năm rưỡi tính từ khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng phần mềm và gần một năm triển khai thí điểm; tối ngày 07 tháng 01 năm 2022, Thái Bình đã chính thức khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đây là quyết tâm rất lớn của cấp ủy tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thái Bình trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đến nay, tổng số đảng viên cập nhật trên phần mềm là trên 100.000 đảng viên (chiếm tỷ lệ trên 90%) sinh hoạt tại trên 5.000 chi bộ. Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai đến đảng viên, trên 95% đảng viên sử dụng thành thạo phần mềm, thường xuyên ứng dụng phần mềm trong công tác sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến nay có trên 70% đảng viên thuộc đảng bộ các xã, phường, thị trấn khai thác, sử dụng phần mềm. Nhìn chung, đảng viên tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao, hào hứng tìm hiểu và tích cực khai thác, sử dụng các tính năng, tiện ích của phần mềm.
 

Cách làm, hiệu quả mang lại

 

1. Thực trạng và bối cảnh

Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình rất tích cực đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước - được ghi nhận là một trong những tỉnh đưa vào triển khai sớm và có hiệu quả công tác trao đổi và quản lý văn bản trên môi trường mạng tới 100% cơ quan hành chính nhà nước 03 cấp chính quyền và các cơ quan khối đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.  Hệ thống quản lý văn bản (tỉnh Thái Bình gọi là hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông) đã trở thành môi trường làm việc số quen thuộc và hữu ích đối với tất cả cán bộ đảng viên đang công tác trong các cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, đối với lực lượng lớn các cán bộ, đảng viên (chiếm tỷ lệ trên 50%)  đã về hưu hoặc đang sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn, tổ dân phố tại 260 xã phường, thị trấn, các đảng viên trong khối doanh nghiệp trên toàn tỉnh làm thế nào để kịp thời cung cấp và trao đổi thông tin, một cách chính thống, thuận tiện nhất góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại cơ sở; đồng thời đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân là trăn trở đặt ra đối với người đứng đầu một tỉnh.

Đó là yếu tố then chốt thôi thúc Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định xây dựng và đưa vào triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình”.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của tỉnh Thái Bình là quyết tâm chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực:
-Từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và của cấp ủy tỉnh.  
- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc họp giao ban của đảng ủy và sinh hoạt chi bộ hằng tháng và một số tiện ích khác phục vụ công tác xây dựng đảng, quản lý đảng viên.
- Hỗ trợ đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp ủy tỉnh; đồng thời cập nhật kịp thời, chính xác những thông tin thời sự của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các cấp ủy đảng, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đến các đảng viên trong Đảng bộ.
- Hỗ trợ các cấp ủy đảng trong công tác thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên thuộc tổ chức cơ sở đảng quản lý.
- Phần mềm được cá nhân hoá dữ liệu, hướng đến đối tượng người dùng, tăng tính tương tác, đặc biệt là trong phạm vi chi bộ; các nội dung, tính năng được sắp xếp khoa học, đơn giản, dễ dùng, tạo thuận tiện cho đảng viên trong khai thác và sử dụng.
- Phần mềm thường xuyên công bố xếp hạng đảng viên tích cực và khai thác hiệu quả các tính năng trên phần mềm qua đó có cơ chế khen thưởng kịp thời, khuyến khích, động viên các đảng viên tích cực vào ứng dụng.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

* Nhiệm vụ: Xây dựng giải pháp phần mềm nền tảng Sổ tay đảng viên và tập huấn triển khai trong toàn đảng bộ tỉnh.

 

 * Giải pháp về công nghệ:

Phần phần mềm được xây dựng trên môi trường web dành cho quản trị (cấp ủy các cấp) hỗ trợ cấp ủy cập nhật dễ dàng các nội dung thông tin lên phần mềm từ thiết bị máy tính;

Đồng thời phát triển ứng dụng trên nền tảng di động cung cấp cho các đảng viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên thiết bị di dộng thông minh cá nhân (điện thoại thông minh, máy tính bảng) với ưu thế so với phiên bản web là kịp thời thông báo các nội dung mới đến từng đảng viên, giao diện cá nhân hóa theo từng vai trò của người dùng; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc cung cấp thông tin tới đảng viên (hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói, giọng nói thành văn bản phục vụ các đảng viên cao tuổi và trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm thông tin).

Phần mềm có các chức năng chính đó là cung cấp thông tin nổi bật về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và hoạt động của cấp ủy các cấp; tin tức quốc tế. Cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở. Cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; các chuyên đề hàng tháng về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh... Cung cấp tính năng giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên. Hỗ trợ ra thông báo của đảng uỷ, chi uỷ gửi đến đảng viên. Ngoài ra, phần mềm còn có một số các chức năng khác như: hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ công việc được giao và báo cáo tiến độ thực hiện công việc; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp uỷ đảng cấp trên nắm bắt được thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới…. sẵn sàng tích hợp giải pháp kỹ thuật hỗ trợ họp chi bộ theo hình thức trực tuyến (khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền).

Về đường truyền internet: Các đảng viên đang công tác sử dụng wifi, 4G, đảng viên tại các chi bộ thôn, xóm được sử dụng wifi tại hội trường thôn phục vụ cho các đảng viên sinh hoạt chi bộ định kỳ.

* Về nội dung thông tin:

Thường trực Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban Biên tập Sổ tay đảng viên điện tử để biên tập nội dung thông tin, tài liệu cập nhật vào phần mềm. Các Ban của Đảng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đưa lên phần mềm:

Ban Tuyên giáo: cung cấp thông tin về Bản tin nội bộ, học tập nghị quyết; riêng đối với nội dung học tập Nghị quyết được biên tập nội dung cô đọng, có phần tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tích điểm tích lũy cho đảng viên, định lượng đánh giá chất lượng học tập Nghị quyết của đảng viên, làm căn cứ phân loại đánh giá chất lượng Đảng viên.

Ban Tổ chức: biên tập các nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác Đảng viên.

Văn phòng tỉnh ủy cung cấp thông tin về văn bản, thường trực tổng hợp và cập nhật thông tin lên phần mềm, chủ trì công tác tập huấn triển khai và kiểm tra đôn đốc việc ứng dụng phần mềm trong toàn đảng bộ…..

Báo Thái Bình: Cung cấp thông tin về thời sự, chính luận hàng ngày, thông tin hữu ích, điểm đến cuối tuần với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp tham mưu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện phần mềm, đảm bảo cung cấp những tiện ích nhất đối với người dùng.

* Giải pháp về nguồn lực triển khai, vận hành phần mềm:

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì hoạt động của "Sổ tay đảng viên điện tử".

Các chi bộ nông thôn có nhiều người cao tuổi: Đảng ủy xã thành lập các tổ công tác, cử các đảng viên trẻ, lực lượng giáo viên tại các nhà trường đến trực tiếp hỗ trợ đảng viên việc ứng dụng phần mềm tại các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Về cơ chế chính sách: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu xây dựng quy chế sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và hướng dẫn thực hiện, trong đó quy định rõ các tiêu chí làm cơ sở đánh giá bình xét thi đua, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Công tác kiểm tra giám sát: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp uỷ viên cấp huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm việc sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả cao.

Công tác tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tạo lập chuyên mục, xây dựng các chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của phần mềm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tổ chức triển khai

Trước khi đưa vào triển khai phần mềm trên diện rộng trong phạm vi toàn Đảng bộ tỉnh, Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai thử nghiệm từ tháng 5 đến tháng 10/2021 với 06 đảng bộ và 40 chi bộ thử nghiệm. Sau khi được lựa chọn là đơn vị thực hiện thí điểm, các đảng uỷ đã họp và triển khai các văn bản của Tỉnh uỷ về công tác thực hiện thí điểm phần mềm cho các đồng chí đảng uỷ viên, ban chi uỷ của các chi bộ được thực hiện thí điểm, sau đó đã phân công nhiệm vụ cho đồng chí đảng uỷ viên phụ trách hướng dẫn cho các chi bộ tổ chức thực hiện.

Trong giai đoạn triển khai mở rộng từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trưng dụng 29 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị để giúp việc Ban Quản lý đề án thực hiện phần mềm; thành lập 7 đoàn tham gia triển khai phần mềm tại các huyện, thành phố; tổ chức triển khai giảng thử, rút kinh nghiệm, biên soạn nội dung giáo án để triển khai diện rộng trong toàn tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song trong khoảng thời gian ngắn (25 ngày) các đoàn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với gần 300 lớp tập huấn với trên 50.000 học viên.

Kết quả bước đầu: Sự chuyển biến tích cực khi triển khai ứng dụng phần mềm

Phần mềm được triển khai bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt về thay đổi tư duy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt tại các chi bộ: Với những chức năng được đưa vào phần mềm từng bước thay thế hình thức cung cấp thông tin truyền thống, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết trên môi trường mạng, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí Báo cáo viên trung ương, Lãnh đạo tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh trình bày nội dung các Nghị quyết, văn kiện của Đảng. -> Kết quả triển khai thí điểm việc học tập Nghị quyết trên phần mềm cho thấy hình thức này rất phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

Trong công tác sinh hoạt chi bộ đã được tỉnh Thái Bình thực hiện và duy trì nền nếp vào ngày mùng 3 hàng tháng; tuy nhiên về nội dung thông tin, nếu như trước đây đến kỳ sinh hoạt chi bộ đảng viên mới được tiếp cận thông tin, văn bản từ Bản tin nội bộ của tỉnh, của huyện thì hiện nay khi ứng dụng phần mềm đảng viên được tiếp cận thông tin sớm hơn, chủ động tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ trước và trong cuộc họp từ đó góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh các thông tin chính luận, thời sự; phần mềm thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên qua việc cung cấp các thông tin hữu ích (về sức khỏe, đời sống, văn nghệ, thể thao, xây dựng nông thôn mới, điểm đến cuối tuần…).

Phần mềm dễ sử dụng, cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong cuộc sống, công tác và sinh hoạt chi bộ. Ứng dụng trở thành món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu đối với cán bộ đảng viên. Tới đây nếu triển khai triệt để sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn bản tin nội bộ của tỉnh và của huyện, cắt giảm chi phí hội họp, học tập triển khai Nghị quyết.


5. Tồn tại và hạn chế

Bên cạnh các thuận lợi ở trên, trong quá trình triển khai phần mềm còn gặp một số khó khăn, hạn chế:  Đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố đa phần tuổi cao, không sử dụng điện thoại thông minh; một số có điện thoại thông minh nhưng chỉ dùng để nghe, gọi, chưa khai thác các tính năng thông minh của điện thoại. Một số Cấp ủy chi bộ chưa có máy vi tính để soạn thảo, cập nhật nội dung sinh hoạt chi bộ vào phần mềm.
 

Bài học rút ra

 

* Bài học rút ra, khuyến nghị cho các tỉnh

Thứ nhất, Có thể khẳng định, Thái Bình xây dựng được phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” với đầy đủ tính năng, tiện ích, lấy người dùng làm trung tâm như vậy là cả một quá trình dài dày công nghiên cứu xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng, chuẩn bị về giải pháp phần mềm, công phu trong tổ chức triển khai thực hiện với sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban bộ, ngành trung ương; sự quyết tâm rất cao của cấp ủy tỉnh và cá nhân đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ hai, là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành, các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng đề án, thành viên ban biên tập và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thứ ba, Kho nội dung thông tin phong phú về học tập nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, thông tin thời sự nhanh và chính xác; hình thức hiển thị đa dạng, đã cuốn hút người dùng.

Thứ tư, công tác xây dựng và tập huấn triển khai phần mềm được triển khai bài bản, từ tỉnh, huyện đến xã đều thành lập các tổ công tác, huy động sự vào cuộc của Đảng viên trẻ tham gia tập huấn, hỗ trợ triển khai phần mềm. Thông qua thời gian thí điểm, lấy ý kiến góp ý của Đảng viên tại cơ sở, Thái Bình đã xây dựng bài toán từ những yêu cầu đề xuất của Đảng viên, các tính năng sát hợp với Đảng viên; phần mềm đầy đủ về tính năng, đơn giản về thao tác, tiện ích hỗ trợ tối đa người dùng; qua đó các đảng viên đã hào hứng tiếp nhận, sử dụng tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thứ năm, Công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua cấp ủy đảng tới từng đảng viên hiểu rõ các tính năng, tiện ích mà phần mềm mang lại cũng như cách thức khai thác và sử dụng.

Việc chính thức triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy Thái Bình trong việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là nội dung quan trọng Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chắc chắn thời gian tới, đây sẽ là giải pháp công nghệ hữu ích giúp Thái Bình nâng tầm công tác sinh hoạt Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Chuyên mục:

Kinh tế số

Cơ quan liên hệ:

-

Người liên hệ:

-

Chức vụ:

-

Email:

-

Số điện thoại:

-

Ngày đăng:

15-03-2022 16:19