Tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022 (Đợt 3)

Tổ công nghệ số cộng đồng; Huyện Hòa Vang; Chuyển đổi số; Đợt 3

Tổ công nghệ số cộng đồng – lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Đà Nẵng; Tổ công nghệ số cộng đồng; Tập huấn; Chuyển đổi số; 2022

Tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 4

06/2022

98.0%

TỶ LỆ DVC CẤP TỈNH, THÀNH ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP QUẬN, HUYỆN ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP XÃ, PHƯỜNG ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

Nền tảng để các cơ quan, địa phương chia sẻ câu chuyện, bao gồm các ý tưởng, bài học, kinh nghiệm về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, địa phương.

Mới nhất