Chuyển đổi số giúp Đà Nẵng sớm trở thành một trung tâm du lịch khu vực Đông Nam Á và thế giới

Đó là ý kiến chia sẻ của ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về định hướng và chiến lược chuyển đổi số trong tiến trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhất Chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, thành phố (DTI 2021)

Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 của các bộ, tỉnh vừa được Bộ TT&TT công bố, Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam dẫn đầu ở 3 nhóm cơ quan được đánh giá.

Tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 4

06/2022

98.0%

TỶ LỆ DVC CẤP TỈNH, THÀNH ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP QUẬN, HUYỆN ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP XÃ, PHƯỜNG ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

Nền tảng để các cơ quan, địa phương chia sẻ câu chuyện, bao gồm các ý tưởng, bài học, kinh nghiệm về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, địa phương.

Mới nhất